Nyhed

Godskørselsloven – snart også for varebiler

Godskørselsloven regulerer i øjeblikket ikke godskørsel med køretøjer under 3.500 kg, hvilket betyder, at vognmænd, der kun gør brug af varebiler under 3.500 kg, lovligt kan køre godskørsel uden en vognmandstilladelse. Et nyt lovforslag om ændring af godskørselsloven betyder dog, at også varebilsvognmændene skal til at have tilladelse til at foretage godskørsel.

Hvis lovændringen vedtages, skal virksomheder, der fragter gods med en vægt på over 11 kg pr. stykgods med køretøjer over 2.000 kg, søge om at få en vognmandstilladelse. Vognmandstilladelsen for varebiler bliver betinget af lignende krav, som der i dag er for lastbilsvognmændene. Blandt de nye betingelser for varebilsvognmænd er, at:

  • virksomheden ikke må være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs
  • virksomheden ikke må have forfalden gæld til det offentlige på over 50.000 kr.
  • virksomheden kan sandsynliggøre, at man vil kunne udøve vognmandsvirksomhed på en forsvarlig måde i overensstemmelse med branchestandarder
  • virksomheden overholder overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår
  • virksomheden skal have en egenkapital på 13.500 kr. ved første tilladelse, og yderligere 6.750 kr. for hver efterfølgende tilladelse

Det er ikke hensigten med lovforslaget, at varebiler skal ind under køre- og hviletidsreglerne.

Det er planen, at ændringsloven skal træde i kraft den 1. juli 2018. I EU er man i gang med en tilsvarende revidering af godskørselsreglerne, som dog har længere udsigter.

NJORD Law Firm følger med i udviklingen, og vil løbende komme med opdateringer, når der er nyt om reguleringen af godskørsel med varebiler.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?