Nyhed

Mulig lovgivning på vej for container demurrage og container detention

Inden for de seneste år har rederierne skruet op for de gebyrer, de opkræver fra henholdsvis afsender og modtager, såfremt de ikke rettidigt afleverer lejede containere tilbage til rederiet. Disse gebyrer dækker over såkaldt container demurrage og container detention.

Mulig lovgivning på vej for container demurrage og container detention

Container demurrage relaterer sig typisk til en containers ”overliggetid” inden den tømmes i destinationshavnen (import demurrage). For eksempel i tilfælde, hvor containere ikke bliver afhentet. Container detention relaterer sig typisk til en containers ”overliggetid” efter tømning uden for destinationshavnen (import detention). For eksempel i tilfælde, hvor containere ikke bliver tilbageleveret. Container demurrage og container detention findes også ved eksport. Ved eksport kan der opstå container detention, når en afsender ikke rettidig får pakket og leveret containeren til rederiets terminal (gate-in). Container demurrage opstår ved forsinkelser fra levering til terminalen (gate-in), indtil containeren er lastet ombord på skibet.

De seneste år har den amerikanske Federal Martitime Commission modtaget et stort antal klager over rederiernes opkrævninger af container demurrage og container detention. Som følge heraf udgav Federal Maritime Commission i september 2018 en rapport, der identificerede de udfordringer, som container demurrage og container detention giver anledning til. Konklusionen i rapporten fra Federal Martitime Commission er, at reglerne om container demurrage og container detention ikke er gennemskuelige og langt fra er ensartede rederierne imellem.

Federal Maritime Commission kom i september 2019 med et forslag til lovbestemmelsen:

”§ 545.5 Interpretation of Shipping Act of 1984-Unjust and unreasonable practices with respect to demurrage and detention.”

Formålet med bestemmelsen er at forhindre uretfærdige og urimelige opkrævninger af container demurrage og container detention. Bestemmelsen skal fortsat varetage og beskytte de (saglige) hensyn, der danner grundlaget for opkrævning af demurrage og detention, nemlig for det første at kompensere rederierne for deres manglende råden over ikke tilbageleverede containere, og for det andet at give afsender og modtager et incitament til hurtig flytning af containere ind og ud af havnene, herunder havnenes terminaler.

Federal Maritime Commission har i deres forslag til lovbestemmelsen opfordret interessenter til at komme med bemærkninger til forslaget. Senest har rederiorganisationen World Shipping Council (WSC) i oktober 2019 kritiseret forslaget til lovbestemmelsen, idet de mener, at kommissionen har oversimplificeret hensynene bag container demurrage og container detention. WSC bemærker imidlertid, at de i udgangspunktet ikke er imod en sådan lov, eftersom den kan være med til at imødegå problemerne og skabe mindre forvirring om emnet; den foreslåede lovbestemmelse skal blot være udformet anderledes.

NJORD Law Firm vil følge udviklingen i USA tæt. Det må forventes, at amerikansk lovgivning på området vil kunne medføre, at også andre lande vil overveje, om der skal lovgives på området. Som retstilstanden pt. er i Danmark, er der er række uklarheder forbundet med opkrævning af container demurrage og container detention. For eksempel i forhold til under hvilke omstændigheder, container demurrage og container detention kan opkræves, herunder størrelsen på beløbene, og hvor lang tid container demurrage og container detention kan påløbe. Klarere regler på dette område, vil gøre det lettere for de involverede parter at navigere.

Vil du læse mere?

Du kan holde dig opdateret på de seneste vigtige transportretlige afgørelser ved at følge os på LinkedIn og skrive dig op til vores nyhedsbrev.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?