Nyhed

Nye takster for dansk mindsteløn til udenlandske chauffører

Den årlige regulering af mindstelønstaksten er netop fastsat for udenlandske chauffører, der udfører cabotagekørsel og vejdelen af kombineret transport i Danmark. Den nye sats træder i kraft fra 1. juli 2024.

En chauffør skal have løn efter reglerne i det land, hvor chaufføren er ansat, medmindre chaufføren bliver omfattet af udstationeringsreglerne under udstationeringsdirektivet. Det sker, når chaufføren kører ikke-bilaterale transporter, cabotage eller vejdelen af kombineret transport. Omvendt er chaufføren ikke omfattet, når der køres bilateralt eller transit.

I bekendtgørelsen om udstationeringsvilkår ved udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport har man i Danmark fastsat en mindstelønssats for cabotage og vejdelen af kombineret transport. Det er denne sats, som netop er reguleret til 190,30 kr. gældende fra 1. juli 2024.

 

Ingen mindstelønssats for ikke-bilaterale transporter

Det fremgår af den nye bekendtgørelse, at man i Danmark fortsat ikke har fastsat en mindstelønssats for ikke-bilaterale transporter, hvilket da heller ikke gik ubemærket hen under høringen.

Færdselsstyrelsen har henvist til, at spørgsmål om mindsteløn for disse transporter skal afklares på politisk niveau i samarbejde med arbejdsmarkedsparterne. Færdselsstyrelsen mener derfor ikke, at de har hjemmel eller beføjelse til at fastsætte en mindsteløn for ikke-bilaterale transporter.

 

Regeringen vil annullere mindstelønsdirektiv

I oktober 2022 vedtog EU et mindstelønsdirektiv, som EU-medlemslandene har to år til at implementere. Allerede i januar 2023 valgte Danmark imidlertid at anlægge et søgsmål ved EU-Domstolen for at få annulleret EU’s mindstelønsdirektiv. Ifølge den danske regering bør EU ikke blande sig i ”Den danske model”.

Det kan derfor have lange udsigter, før vognmændene får afklaring på aflønningskravet i forbindelse med de ikke-bilaterale transporter i Danmark.

 

NJORD anbefaler at aflønne til mindstelønssats

Selvom der ikke er en dansk mindstelønssats i relation til ikke-bilateral transport, og mindstelønsdirektivet ikke er implementeret i Danmark, anbefaler vi i NJORD Law Firm, at vognmændene alligevel aflønner til mindstelønssatsen for cabotage og vejdelen af kombineret transport. På den måde sikrer de sig bedst muligt mod overtrædelse af udstationeringsdirektivet.

Vi er bekendt med, at nogen anbefaler, at der blot gives lønnen i etableringsmedlemsstaten. Det, mener vi dog, er risikofyldt, da der utvivlsomt er tale om en udstationering, og der derfor også skal ske registrering af udstationeringen i IMI.

De danske myndigheder vil højst sandsynligt være tilbageholdende med at straffe for forkert lønudbetaling i relation til de ikke-bilaterale transporter på grund af den uklarhed, som bekendtgørelsen efterlader. Men det udelukker ikke, at udenlandske chauffører kan fremsætte et krav, eller at de udenlandske myndigheder er af en anden opfattelse end de danske.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?