Nyhed

Ny parkeringsgrænse: 25 timers parkering på danske rastepladser

Den danske regering har netop vedtaget nye P-regler for lastvognsparkering på rastepladserne langs motorvejen. Disse er en udmøntning af finanslovsaftalen 2018 og indebærer, at lastbilchauffører nu maksimalt må holde 25 timer på en rasteplads.

25 timers-tidsbegrænsningen kan give udfordringer for den internationale transport til og fra Danmark. I medfør af køre- hviletidsreglerne gælder der forskellige kategorier indenfor hvil, som har forskellige længder. Her vanskeliggør den nye tidsbegrænsning afholdelse af hvil på over 25 timer.

Specielt i forbindelse med afholdelsen af de såkaldte reducerede ugentlige hvil, kan den nye tidsbegrænsning give udfordringer. Ved det reducerede ugentlige hvil forstås: ethvert hvil på mindst 24 timer og op til 45 timer. EU-Domstolen slog i december 2017 fast, at det reducerede ugentlige hvil kan tilbringes i førerhuset i modsætning til det regulære ugentlig hvil på mindst 45 timer, som EU-Domstolen i samme afgørelse fastslog ikke må tilbringes i førerhuset.

Den nye 25 timers tidsbegrænsning besværliggør dog afholdelsen af det reducerede ugentlige hvil, som inden den nye tidsbegrænsning kunne afholdes på en statslig motorvejsrasteplads. Dette skal nu afholdes andetsteds og kan dermed vanskeliggøre kørsel ved f.eks. import, eksport og transit.

Udover den tidsbegrænsede parkering har regeringen samtidig besluttet at hæve det generelle bødeniveau for ulovlig parkering på rastepladserne fra 510 kr. til 2000 kr. og hvis man parkerer ulovligt på frakørselsramperne koster det fremover 3000 kr. mod de 1000 kr. i dag.

Samtlige 90 statslige motorvejsrastepladser er omfattet af beslutningen, når aftalen er fuldt udrullet. Den tidsbegrænsede parkering forventes at træde i kraft den 1. juli 2018, mens det hævede bødeniveau skal fastsættes ved en lovændring, der forventes at kunne træde i kraft 1. januar 2019.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?