Nyhed

Europa-Kommissionen: 8-ugers reglen gælder formentlig også for trailere og sættevogne

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 7. juni 2022 en vejledning omkring de nye markedsregler der blev indført som led i implementeringen af vejpakken og som er gældende fra den 21. februar 2022. I vejledningen – der indtil videre er foreløbig – lægger Kommissionen op til, at reglen om at køretøjet skal hjem til det operationelle center i etableringsstaten senest hver 8. uge også kommer til at gælde for trailere og sættevogne.

EUROPA-KOMMISSIONEN: 8-UGERS REGLEN GÆLDER FORMENTILG OGSÅ FOR TRAILERE OG SÆTTEVOGNE

EU’s vejpakke har medført skærpede krav til etableringsreglerne, der gælder for transportvirksomheder, herunder blandt andet en ændring i reglerne om køretøjernes returkørsel. Som noget nyt har det siden den 21. februar 2022 været gældende, at transportvirksomheden i etableringsmedlemsstaten skal sikre at planlægge sin flåde af køretøjer, der udfører internationale transporter aktiviteter således, at disse har mulighed for at vende tilbage til det operationelle center i etableringsstaten senest hver 8. uge. 

På Europa-Kommissionens hjemmeside, kan man nu se den foreløbige vejledning om hvordan Kommissionen har til hensigt at fortolke reglerne om køretøjernes returkørsel. Vejledningen fra Kommissionen kan tilgås her: Vejledning til reglerne om køretøjers returkørsel.

I vejledningen lægger Kommissionen op til, at reglerne om returkørsel tillige vil være gældende for trailere og sættevogne. Vejledningen blev offentliggjort på Kommissionen hjemmeside den 7. juni 2022, og interesseorganisationerne i medlemsstaterne har herefter 3 uger til at komme med sine bemærkninger til vejledningen inden den endeligt bliver gældende.

Selv når Kommissionens vejledning er endeligt gældende, kan det ikke med sikkerhed fastslås, hvordan reglerne konkret vil blive fortolket i praksis. Det er nemlig således, at det ultimativt er op til EU-Domstolen endeligt at afgøre, hvordan reglerne i praksis vil skulle håndhæves. Det må imidlertid formodes, at EU-Domstolen vil tage Kommissionens vejledning om fortolkningen af reglerne i betragtning, såfremt EU-Domstolen forelægges en sag, der angår 8-ugers reglen. I hvilket omfang EU-Domstolen er enig i Kommissionens fortolkning heraf, må således afvente en konkret stillingtagen herom fra Domstolen.

NJORD Law Firm bemærkninger

Der er næppe nogen tvivl om, at det tager kapacitet ud af markedet, når køretøjerne skal hjem hver 8. uge. Kommissionens vejledning, hvorefter at også trailere og sættevogne skal retur hjem hver 8. uge, gør ikke udfordringen med kapacitet mindre. Hertil kommer, at det er dyrt og også en klimabelastning, hvis køretøjer i betydeligt omfang kører tomme hjem hver 8. uge for der at vende rundt og kører tilbage til udgangspunktet.

Hensigten med 8-ugers reglen er da også, at bremse særligt den billigere arbejdskrafts kørsel i medlemslande med højere omkostningsniveau, også selvom man med udstationeringsreglerne søger at udligne lønforskellene.

Hvis du er interesseret i at vide nærmere om hvilke konsekvenser implementeringen af vejpakken kan have for dig, er du mere end velkommen til at kontakte partner Ulla Fabricius.  
 

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret på transportjuraen