Nyhed

Afskaffelse af tinglysningsafgiften ved skibsregistrering fra 1. maj

For at øge de maritime aktiviteter i Danmark har regeringen foreslået at afskaffe registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre. Afskaffelsen vil styrke Dansk Internationalt Skibsregister og tiltrække danske og udenlandske redere, hvilket forventes at øge antallet af skibe under dansk flag.

Forslaget om at afskaffe tinglysningsafgiften ved skibsregistrering understøtter Danter målsætningen i regeringens vækstplan for det Blå Danmark om, at Danmark skal bevare sin status som en stærk skibsnation, og gøre det mere attraktivt at sejle under det danske flag.

Skibe med en bruttotonnage under 5 t og mellemstore fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 t og mindst 5 t omfattes ikke af lovforslaget.

Afskaffelsen af tinglysningsafgiften ved skibsregistrering er fremsat ved lovforslag nr. 174 den 28. februar 2018. Lovændringen forventes at træde i kraft den 1. maj 2018, med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2018. Skibsredere der har betalt tinglysningsafgift i perioden 1. januar 2018 til og med den 30. april 2018 kan ansøge om at få tilbagebetalt den indbetalte afgift fra told- og skatteforvaltningen. Ansøgning om tilbagebetaling af ovennævnte afgift, skal være i hænde hos told- og skatteforvaltningen senest den 31. juli 2018.

Læs mere om tilbagebetaling af skibsregistreringsafgift her:

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?