Nyhed

Nyt om cabotage

NJORD udfordrer i øjeblikket kravet til, hvornår dokumentation for en indgående international transport skal foreligge.

I en verserende sag er en vognmandsvirksomhed blevet fundet skyldig ved byretten for overtrædelse af cabotagereglerne. Byretten fandt, at der ikke var klart bevis for modtagers underskrift på den internationale transport, uanset at dokumentation for modtagelse kan være andet end et fragtbrev. Under retsmødet blev der både fremlagt dokumentation i form af tiltaltes kørselsrapporter, CMR-fragtbreve og Fleet management system, hvilket alt sammen dokumenterede kørselsforløbet, herunder hvordan aflevering af containeren hos modtageren havde fundet sted.

Efter afsigelsen af byretsdommen havde vognmandsvirksomheden imidlertid modtaget en erklæring fra modtageren om, at denne havde modtaget godset helt i overensstemmelse med, hvad der var blevet forklaret og fremlagt i retten.

Der er således ikke tvivl om, at den indgående internationale transport var blevet udført som forklaret i byretten, og at modtager havde modtaget godset. Vestre Landsret skal nu tage stilling til spørgsmålet.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?