Nyhed

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til rejsebranchen

Rejsebranchen er under et ekstremt pres på grund af rejserestriktionerne begrundet i COVID-19. Derfor har Folketinget vedtaget en hjælpepakke, der skal hjælpe rejsebranchen igennem krisen.

transport

Folketinget har den 26. marts 2020 vedtaget en hjælpepakke, som styrker Rejsegarantifonden. Hjælpepakken sikrer, at alle pakkerejsekunder kan få refusion fra Rejsegarantifonden for rejser, som ikke kunne gennemføres, fordi Udenrigsministeriet i sine rejsevejledninger fraråder ikke-nødvendige rejser til den pågældende destination på grund af COVID-19.

Normalt dækker Rejsegarantifonden kun, hvis en rejseudbyder er gået konkurs. Folketinget har med hjælpepakken vedtaget en ændring af rejsegarantifondsloven, som udvider Rejsegarantifondens formål i ekstraordinære situationer, der påvirker væsentlige dele af rejsebranchen.

Nu kan Rejsegarantifonden i helt særlige situationer refundere prisen for pakkerejsen, selvom rejseudbyderen ikke er gået konkurs. Rejsegarantifonden er dækningspligtig, når en rejsende har indgået en aftale om en pakkerejse med en rejseudbyder, der er registreret i fonden på tidspunktet for aftalens indgåelse. Er rejseudbyderen ikke registreret i fonden på tidspunktet for aftalens indgåelse, vil det ikke være muligt at søge om dækning fra Rejsegarantifonden.

Refusion af prisen for pakkerejser

For at der er tale om en pakkerejse, skal rejsen bestå af minimum to rejseydelser, herunder transport, indkvartering, turistmæssig ydelse eller billeje. En pakkerejse, der varer under 24 timer, er kun omfattet af Rejsegarantifondens dækning, hvis den indeholder indkvartering – uanset hvad prisen er. Krydstogtsrejser anses for at være pakkerejser.

Lovændringen dækker kun aflyste eller afbestilte pakkerejser. Hvis den rejsende udelukkende har indgået en aftale med en rejseudbyder om flytransport, er det således ikke muligt at få beløbet godtgjort af Rejsegarantifonden, idet lovændringen ikke omfatter flyrejsefondskassen. Flyrejsefondskassen dækker fortsat kun i tilfælde af flyselskabets konkurs.

Når den rejsende har betalt for pakkerejsen, forpligter pakkerejseloven rejseudbyderen til at refundere prisen for pakkerejsen, hvis den aflyses på grund af ekstraordinære situationer som COVID-19.

Med lovændringen af Rejsegarantifondsloven har rejseudbydere mulighed for at anmode Rejsegarantifonden om at tilbagebetale prisen for pakkerejser, som ikke kunne gennemføres, fordi Udenrigsministeriet i sine rejsevejledninger fraråder ikke-nødvendige rejser til den pågældende destination på grund af COVID-19. Idet rejsevejledningen ikke fraråder rejser i Danmark, er det ikke muligt at søge om refusion fra Rejsegarantifonden for pakkerejser, som udelukkende foregår i Danmark. Hvis der er transit igennem et andet land, eksempelvis Sverige for at komme til Bornholm, vil Rejsegarantifonden dække.

På nuværende tidspunkt er det kun muligt at søge om refusion for rejser med afrejse mellem den 13. marts 2020 til og med den 13. april 2020, der er blevet aflyst eller afbestilt, fordi Udenrigsministeriet den 13. marts 2020 frarådede alle ikke-nødvendige rejser til hele verden. Blev pakkerejsen afbestilt af den rejsende, før Udenrigsministeriet ændrede sine rejserestriktioner den 13. marts 2020, vil Rejsegarantifonden ikke dække.

Rejsegarantifonden vil kunne dække aflyste eller afbestilte pakkerejser med afrejse før 13. marts 2020, hvis Udenrigsministeriet allerede frarådede ikke-nødvendige rejser til den pågældende destination før den 13. marts 2020.

Idet Udenrigsministeriet har forlænget perioden, hvor ikke-nødvendige rejser frarådes på grund af COVID-19, forventes det, at Rejsegarantifonden på et senere tidspunkt åbner for muligheden for at søge om refusion for pakkerejser med afrejse efter den 13. april 2020.

Rejsegarantifonden godtgør det beløb, som den rejsende har betalt til rejseudbyderen, hvis pakkerejsen er afbestilt af rejseudbyderen eller afbestilt af den rejsende på grund af Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Betingelserne for at få refusion fra Rejsegarantifonden er:

  • At rejseudbyderen var registreret i Rejsegarantifonden, da aftalen om pakkerejsen blev indgået
  • At der er tale om en pakkerejse (indeholdende mere end en rejseydelse)
  • At den rejsende har forudbetalt et beløb for pakkerejsen
  • At pakkerejsen blev aflyst eller afbestilt på grund af Udenrigsministeriets rejserestriktioner begrundet i inddæmning af COVID-19
  • At det er en pakkerejse med rejsen til eller igennem et andet land end Danmark
  • At pakkerejsen havde afrejse mellem den 13. marts og 13. april 2020 (denne periode forventes at blive forlænget)
  • At pakkerejsen blev afbestilt, efter Udenrigsministeriet ændrede sin rejsevejledning den 13. marts 2020. Pakkerejser afbestilt af den rejsende før denne dato, vil ikke være omfattet af lovændringen
  • At afbestillinger ikke er dækket af rejseudbyderens rejseforsikring. I dette tilfælde vil forsikringsselskabet skulle dække

I den periode, hvor Udenrigsministeriet har frarådet ikke-nødvendige rejser, kan Rejsegarantifonden refundere det forudbetalte beløb til den rejsende, hvis den rejsende endnu ikke har modtaget det fra rejseudbyderen. I de tilfælde, hvor rejseudbyderen allerede har refunderet det forudbetalte beløb til den rejsende, kan fonden godtgøre rejseudbyderen beløbet. Har rejseudbyderen udstedt et tilgodebevis eller gavekort, kan fonden udbetale det forudbetalte beløb til den rejsende, mod at tilgodebeviset eller gavekortet annulleres. Rejsegarantifonden dækker dog ikke pakkerejser, hvor afrejsedatoen er blevet udsat til en senere dato.

Folketinget har med lovændringen vedtaget en statsgaranti på 1,5 mia. kr. til Rejsegarantifonden til dækning af refusion af aflyste eller afbestilte pakkerejser på grund af COVID-19. Dette lån skal Rejsegarantifonden tilbagebetale til staten. Det sker ved et formueopbyggende bidrag fra fondens registrerede medlemmer. Bidraget fastsættes af Rejsegarantifondens bestyrelse som en procentdel af de enkelte rejseudbyderes omsætning. Der er således udelukkende tale om et lån til rejseudbyderne, som på sigt skal tilbagebetale lånet til staten.

For at få Rejsegarantifonden til at refundere prisen for pakkerejsen, skal rejseudbyderne sende den relevante information til fonden om de rejsende, der skal have udbetalt refusion. Rejsegarantifonden skal have informationen senest den 30. april 2020.

Ingen refusion ved køb af enkelte rejseydelser

Indtil videre har Folketinget ikke vedtaget en hjælpepakke til rejseudbydere eller flyselskaber, som alene har solgt et hotelophold eller en flybillet. Det er i disse situationer ikke en rejse, som er omfattet af pakkerejseloven. Rejsegarantifonden dækker derfor ikke refusion af sådanne aflyste eller afbestilte rejser.

Europa-Kommissionen har med fortolkningsvejledningen til Forordning 261/2004 vedrørende aflysning af fly den 18. marts 2020 fastslået, at aflysninger på grund af myndigheders rejserestriktioner på grund af COVID-19 er en usædvanlig omstændighed, hvilket fritager flyselskabet for sin forpligtelse til at betale kompensation i forbindelse med aflysningen. Dog har Europa-Kommissionen ikke fritaget flyselskaberne for at opfylde deres forpligtelse i forhold til resten af forordningen, herunder at tilbyde refusion af prisen for flybilletten eller omlægning af rejsen.

Hvis rejseudbyderen har købt en flyrejse som del af en samlet pakkerejse hos et flyselskab, vil rejseudbyderen stadig kunne kræve at få billetten refunderet fra flyselskabet, idet rejseudbyderen skal tilbagebetale pakkerejsen til Rejsegarantifonden ved det formueopbyggende bidrag. Hverken pakkerejseloven, Rejsegarantifonden eller den nye lovændring suspenderer de handelsbetingelser, som gælder mellem flyselskabet og rejseudbyderen. Hvis det fremgår af flyselskabets handelsbetingelser, at rejseudbyderen kan kræve prisen for flybilletten refunderet ved flyselskabets aflysning, gælder det altså stadigt. Men hvis flyselskabet ikke har aflyst flyrejsen, vil rejseudbyderen formentlig ikke kunne kræve at få flybilletten refunderet. Det afhænger af aftalen mellem flyselskabet og rejseudbyderen.

Må rejseudbyderen godt tilbyde et tilgodebevis eller gavekort?

Mange rejseudbydere og flyselskaber vælger at tilbyde de rejsende et tilgodebevis eller gavekort til senere brug. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen accepterer, at rejseudbydere og flyselskaber udsteder tilgodebeviser eller gavekort til de rejsende. Dog må de rejsende selv vælge, om de ønsker denne løsning.

Det er således ikke i strid med de danske regler at tilbyde tilgodebeviser eller gavekort til senere brug. Rejseudbyderne og flyselskaberne skal dog være opmærksomme på, at løbetiden på tilgodebeviser eller gavekort skal være rimelig. Udgangspunktet er, at de skal gælde i 3 år. Det er dog muligt at tilbyde et tilgodebevis eller gavekort med kortere løbetid, mod at den rejsende får værdien af den oprindelige rejse retur, hvis tilgodebeviset eller gavekortet ikke benyttes inden for fristen.

NJORD er specialister indenfor sø- og transportret, herunder pakkerejser og flyforsinkelse. Du er velkommen til at kontakte vores advokater, hvis du vil vide mere om flysager eller anden transportjura.

Du kan holde dig opdateret ved at følge os på LinkedIn samt skrive dig op til vores nyhedsbrev.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?