Nyhed

Cabotagekørsel: Hvordan er det endt med flere laste- og lossesteder?

EU-Domstolen har slået fast, at Danmark er berettiget til at stille betingelse om, at en cabotagekørsel i Danmark kun må bestå af enten flere læssesteder eller af flere lossesteder.

Reglerne om cabotagekørsel er fastsat i cabotage-forordningen (1072/2009). I en nylig afgørelse bemærkede EU-Domstolen, at cabotage-forordningens definition af cabotagekørsel ikke forholder sig direkte til, hvor mange læsse- og lossesteder en enkelt cabotagekørsel kan bestå af - selvom dette formentlig var hensigten, da man lavede reglerne. På grund af denne uklarhed konstaterede Domstolen, at det står frit for medlemsstaterne at foretage egne præciseringer heraf, så længe det sker i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Som følge af de uklare EU-retlige regler, kan der således være stor forskel på retstilstanden for vognmænd og chauffører, som foretager vejtransport i udlandet, alt afhængigt af, i hvilket land transporten er udført.

På nuværende tidspunkt gælder det både i Danmark og Finland, at en transport vil udgøre flere cabotagekørsler, hvis der både er flere læssesteder og flere lossesteder. Omvendt er det i for eksempel Sverige og Holland bestemt, at en cabotagekørsel gerne må indeholde både flere læsse- og lossesteder. Endelig ses der en helt tredje fortolkning af cabotage-forordningen i Belgien, Tyskland og Polen, hvor der tillades både flere læsse- og lossesteder, så længe cabotagekørslen er baseret på én enkelt fragtaftale.

I betragtning af cabotage-forordningens formål om at sikre, at der gælder et sammenhængende regelsæt for international godskørsel i hele EU, har den nuværende situation næppe været tilsigtet.

Læs mere om cabotagereglerne:

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?