Nyhed

Haagerværnetingsaftalekonventionen – hvorfor skal transport- og shippingbranchen glæde sig?

Som nogen af de få kan transport- og shippingbranchen godt glæde sig over, at konventionen med det lange navn – Haagerværnetingsaftalekonventionen – den 1. september 2018 trådte i kraft i Danmark.

Konventionen indeholder nogle nyttige regler om retternes kompetence samt anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser. Den finder anvendelse på internationale eksklusive værnetingsaftaler, og det er jo netop den slags aftaler, vi finder overalt indenfor transport og shipping.

Udover EU-landene er der ikke mange lande, der har tiltrådt konventionen. Således har hverken USA eller Kina tiltrådt – men her er det så væsentligt for transport- og shippingbranchen at notere sig, at f.eks. Mexico og ikke mindst Singapore har tiltrådt konventionen.

Har man eksempelvis mellem parter bosiddende i henholdsvis Danmark og Singapore aftalt, at domstolene i Danmark skal udgøre et eksklusivt værneting i sager mellem parterne, kan retsafgørelser fra domstolene i Danmark også umiddelbart fuldbyrdes i Singapore og vice versa.

Der er naturligvis undtagelser og modifikationer i konventionen, og den finder således ikke anvendelse på bl.a. foreløbige retsmidler som arrest og forbud. Danmark har ligeledes undtaget visse forsikringsretlige sager fra konventionens anvendelsesområde. Konventionen er heller ikke relevant mellem parter, som begge er bosiddende indenfor EU, da konventionen viger tilbage for Bruxelles I-forordningen (om retternes stedlige kompetence).

Det vigtige for transport- og shippingbranchen at notere sig ved Haagerværnetingsaftalekonventionen er imidlertid, at Singapore har tiltrådt konventionen, hvorfor det åbner op for en meget mere effektiv håndtering af konflikter ved domstolene i forhold til netop denne vigtige samhandelspartner. Nu bør én domstol uden videre kunne afgøre langt de fleste tvister uden langvarige indlæg om denne domstols kompetence.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?