Nyhed

Husk at få tilbagebetalt skibsregistreringsafgift – frist d. 31. juli 2018

Med virkning fra 1. maj 2018 afskaffedes reglerne om betaling af tinglysningsafgift for registrering af skibe og skibspant i Tinglysningsafgiftsloven § 11 og 12. Tidligere var afgiften var på 1 promille af hhv. ejerskiftesummen og det pantsikrede beløb.

Tinglysningsafgift betalt i forbindelse med registrering af skib eller skibspant i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 30. april 2018 kan kræves tilbagebetalt ved ansøgning til told- og skatteforvaltningen. Ansøgningen skal være myndighederne i hænde senest den 31. juli 2018 og skal vedlægges det originale skibsskøde eller pantebrev samt anden information og dokumentation.

Ændringen i reglerne om tinglysningsafgift skal ses i lyset af ændringen i Søloven § 2 fra december 2017. Her blev der indført klarere og mere simple regler om, hvordan udenlandske rederier skal etableres samt have aktivitet i Danmark for at kunne registrere skibe i Dansk Internationalt Skibsregister. Samlet set udgør lovændringerne væsentlige skridt i retning af at gøre det danske skibsregister og dansk flag mere attraktivt globalt set.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?