Nyhed

Standardbetingelser for dekommissioneringsopgaver kommer snart

Dekommissionering af offshore olie- og gasfaciliteter er påbegyndt i store dele af verden, og nogle af verdens første offshore vindmølleparker er også for nyligt blevet dekommissioneret.

Standardbetingelser for dekommissioneringsopgaver kommer snart

I Nordsøen vurderes markedet for dekommissionering i løbet af det næste årti at beløbe sig til milliarder, og selvom en stor del heraf vedrører olie og gas, er det usandsynligt, at omfanget vil falde betydeligt, idet dekommissionering af offshore vindmølleparker og andre offshore faciliteter vil afløse dekommissionering af olie- og gasplatformene.

Indtil nu har der ikke været en standardkontrakt for nedlukning eller demontering. En almindelig tilgang til kontrahering har været at anvende BIMCO SUPPLYTIME. BIMCO forventer dog i dette år at færdiggøre DISMANTLECON, som vil være en af de første standardkontrakter for offshore-entrepriser og omfatter bestemmelser om ændringer, inspektion mv., som kendes fra internationale entreprisekontrakter samt de mere kendte maritime bestemmelser vedrørende friholdelse og ansvarsbegrænsning mv. NJORD Law Firm følger udviklingen af DISMANTLECON samt implementering af denne standardkontrakt i branchen.

Vi følger udviklingen meget tæt og tager gerne en dialog med interesserede parter.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?