Nyhed

Flysager: Refusion af flybilletten, når flybilletten er en del af en pakkerejse

Både rejsearrangører og flyselskaber er fortsat hårdt presset på grund af rejserestriktioner under coronakrisen. Dette har medført mange aflyste flyafgange og aflyste pakkerejser. Den rejsende har som udgangspunkt ret til at få prisen for hele pakkerejsen refunderet, når pakkerejsen aflyses på grund af COVID-19 pandemien, men kan kravet om refusion af prisen for flybilletten rejses mod flyselskabet?

Flysager: Refusion af flybilletten, når flybilletten er en del af en pakkerejse

Pakkerejseloven versus EU-Forordning 261/2004 om flypassagerers rettigheder

Hvis den rejsende har købt to eller flere rejseydelser hos en rejsearrangør, er der tale om en pakkerejse. Den rejsendes rettigheder ved aflysning fremgår derfor af pakkerejseloven, der er en delvis implementering af et EU-direktiv.

Hvis den rejsende alene har købt en flybillet, fremgår den rejsendes rettigheder ved aflysning derimod af EU-Forordning 261/2004.

Det fremgår direkte af EU-Forordning 261/2004, at Forordningen ikke finder anvendelse, hvis pakkerejsen aflyses af andre årsager end aflysning af flyafgangen. Derimod påvirker Forordningen ikke passagerrettighederne i henhold til pakkerejseloven.

Når pakkerejsen består af både en flyrejse og en anden rejseydelse, kan den rejsende på nogle punkter også være omfattet af EU-Forordning 261/2004. Derfor kan den rejsende i ganske særlige tilfælde rejse krav mod både rejsearrangøren og flyselskabet, når pakkerejsen aflyses. I denne artikel behandles alene spørgsmålet om refusion af prisen for flybilletten, når pakkerejsen aflyses.

Ret til refusion af prisen for flybilletten

I henhold til pakkerejseloven har den rejsende ret til at få prisen for pakkerejsen refunderet, hvis rejsearrangøren aflyser pakkerejsen inden det aftalte afrejsetidspunkt på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, såsom COVID-19 pandemien. I sådanne tilfælde har den rejsende ret til at få prisen refunderet inden for 14 dage efter, pakkerejsen blev aflyst.

Ifølge EU-Forordning 261/2004 har flypassageren ret til at vælge refusion af prisen for flybilletten, hvis rejsen blev aflyst af flyselskabet. I sådanne tilfælde skal flyselskabet refundere prisen for flybilletten inden for 7 dage.

Det følger imidlertid direkte af EU-Forordning 261/2004, at flypassagerens ret til refusion ved flyaflysning gælder, hvis flyvningen er en del af en pakkerejse, medmindre retten til refusion følger af pakkerejsedirektivet. Idet pakkerejsedirektivet er delvist implementeret i pakkerejseloven, har pakkerejseloven således forrang i forhold til Forordningen på dette punkt.

EU-Domstolens afgørelse i sag C-163/18

EU-Domstolen har taget stilling til spørgsmålet om ret til refusion af flybilletten, når pakkerejsen aflyses, i sag C-163/18.

I sagen havde tre rejsende købt en pakkerejse af en rejsearrangør, der aflyste pakkerejsen. Kort tid efter gik rejsearrangøren konkurs. Herefter rejste de tre rejsende krav om kompensation for aflysning af flyrejsen samt refusion af prisen for flybilletten mod flyselskabet efter EU-Forordning 261/2004.

EU-Domstolen skulle derfor tage stilling til, hvorvidt de rejsende kunne rejse krav om refusion af flybilletten mod flyselskabet, når pakkerejsedirektivet var implementeret i national ret. Og i så fald skulle EU-Domstolen tage stilling til, om de rejsende kunne kræve refusion af flybilletten fra flyselskabet, hvis rejsearrangøren ikke kunne betale eller havde truffet garantiforanstaltninger for at sikre refusion i overensstemmelse med pakkerejsedirektivet.

Ved sin afgørelse fastslog EU-Domstolen, at den rejsende ikke kan kræve refusion af flybilletten af flyselskabet, når pakkerejsedirektivet er implementeret i national ret. Det gælder også i de tilfælde, hvor rejsearrangøren er gået konkurs eller ikke har truffet garantiforanstaltninger for at sikre refusion.

EU-Domstolen bemærkede, at hvis det havde været muligt for de rejsende at rejse krav om refusion af flybilletten fra både rejsearrangøren efter pakkerejsedirektivet og flyselskabet efter EU-Forordning 261/2004, vil dette medføre en uberettiget overbeskyttelse af de berørte rejsende til skade for flyselskabet.

Kontakt os

NJORD er specialister indenfor sø- og transportret, herunder pakkerejser og flyforsinkelse. Du er velkommen til at kontakte vores advokater, hvis du vil vide mere om flysager eller anden transportjura.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?