Nyhed

Flyforsinkelse: Inkassobureau havde ikke ret til sagsomkostninger

Københavns Byret har netop afsagt dom i en småsag om flyforsinkelse, hvor Retten tog stilling til et væsentligt spørgsmål om sagsomkostninger for flyforsinkelsessager.

Sagsøger var et af de mange inkassobureauer, som forfølger krav om kompensation for flyforsinkelse på vegne af flypassagerer imod flyselskaber. Passagererne overdrog deres fordring mod flyselskabet til inkassobureauet, hvorefter bureauet førte sagen i eget navn.

Retten afgjorde, at der ikke er grundlag for at tilkende sagsøgeren sagsomkostninger, når sagsøgeren har repræsenteret sig selv under sagen. Inkassobureauet måtte derfor afholde egne sagsomkostninger. Retten tog derudover stilling til, hvem der skal afholde retsafgiften, når det ikke er dokumenteret, at et påkrav om betaling er kommet frem til sagsøgte. Retten fastslog, at et screenshot af en fremsendelses e-mail ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at påkravet er kommet frem til sagsøgte. I disse tilfælde skal sagsøgeren selv afholde retsafgiften.

Afgørelsen har stor betydning for flyselskaber, der før måtte betale sagsomkostninger til inkassobureauer ved retssager om kompensation. Dette medførte, at inkassobureauerne ”gratis” kunne anlægge en stor mængde retssager uden hensyn til de enkelte sagers retmæssighed, hvilket medførte en stor byrde for flyselskaberne. Domstolen har nu rettet op på dette utilsigtede og uhensigtsmæssige retsforhold.

NJORD er specialister indenfor sø- og transportret, herunder flyforsinkelse. Du er velkommen til at kontakte vores advokater, hvis du vil vide mere om dommen, samt generelt om flyforsinkelse eller anden transportjura.

Du kan holde dig opdateret ved at følge os på LinkedIn, samt skrive dig op til vores nyhedsbrev.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?