Nyhed

Du skal indflage dine flydende offshore-vindmøller

Der investeres som aldrig før i flydende offshore-vindmøller (Floating offshore wind turbines ”FTU'er"), som kan placeres i dybe farvande, hvor vinden blæser frit. Teknologien kan især anvendes i de lande, der ikke har et stort kystområde med lave dybder. FTU'ernes juridiske status er dog usikker. Som retsstillingen er, bør man indflage FTU’er i et skibsregister, men ikke nødvendigvis det danske.

Det er i dag ikke et problem at opnå sikkerhed i sædvanlige, bundfaste offshore-vindmøller, men FTU’er er ikke underlagt samme regulering, da de, modsat de faste møller, ikke udgør en kunstig ø. Som flydende enheder er det endda tvivlsom, hvilket lands ret der gælder for FTU’erne.

Dette medfører usikkerhed, og usikkerhed er en hindring for investeringer og mere kommerciel udnyttelse.

En måde at overvinde denne usikkerhed på er ved at registrere FTU’erne i et skibsregister, hvilket også ville gøre det muligt at anvende det eksisterende system for skibspant til registrering af sikkerhed i skibe – men er FTU’er skibe?

Der findes ingen ensartet definition af "skib". Flere registre har dog tilladt indflagning af FTU’er, hvilket ”Hywind demo" og "WindFloat "under portugisisk flag er eksempler på. Søloven tager ikke stilling til, om FTU’er kan registreres.

Der er dog væsentlige fordele ved indflagning af FTU’er, da det ikke kun løser spørgsmålet om pant, men også afklarer spørgsmål i relation til jurisdiktion og dermed en række underliggende spørgsmål.

Det er således hensigtsmæssigt at indflage FTU’er. Med uklarheden i dansk ret, kan det dog overvejes, om dansk flag vil være det mest hensigtsmæssige flag.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?