Nyhed

Overenskomster for offshore skibe kan udløse ”changes in legislation”-klausuler

Førstebehandlingen i Folketinget af et lovforslag, der vil gøre det muligt at lade danske overenskomster gælde for udenlandske besætningsmedlemmer på offshore skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), er nu afsluttet. Selvom der stadig er et stykke vej endnu før en samlet ordning kan træde i kraft (der forudsætter godkendelse fra Europa-Kommissionen), kan det godt betale sig at forberede sig.

Rederier med skibe registreret i DIS og operatører i den danske offshoresektor, der har indgået aftale eller planlægger at indgå aftaler vedrørende offshore aktiviteter i Danmark skal være opmærksomme på, at ændringerne kan udløse ”changes in legislation”-klausuler i offshore construction contracts, hvilket bl.a. kan medføre en justering af kontraktsummen.

På nuværende tidspunkt gælder overenskomster mellem omfattede rederier og danske faglige organisationer alene danskere på offshore skibene. Dette princip vil fremadrettet blive fraveget for offshore skibe, der overvejende udfører typiske offshore supply og offshore construction opgaver i det danske søterritorium eller på den danske kontinentalsokkel.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?