Nyhed

Ulykke med el-palleløfter udgjorde en overtrædelse af arbejdsmiljøloven

Selvom en opgave med brug af en el-palleløfter var rimelig sædvanlig, så kunne transportvirksomheden have instrueret truckføreren, så opgaven havde kunne udføres fuldt sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Transportvirksomheden havde derfor handlet uagtsomt ved ikke at instruere og blev idømt en bøde.

Sagens omdrejningspunkt

En erfaren lastbilchauffør med truckcertifikat var ansat via et vikarbureau hos en transportvirksomhed, hvor han benyttede en el-palleløfter til af- og pålæsning af paller med gitterbokse med en vægt på 1.000 kg. Truckføreren løftede gitterbokse op inde i lastvogne – bakkede ud på liften til ca. 2 cm fra kanten. Herefter kom han ved en fejl til at trykke knappen for baglæns kørsel, hvorved el-palleløfter og gitterboks faldt med truckføreren ned på betongulvet ca. 1.1 meter ned. Truckføreren kom alvorligt til skade.

Truckføreren havde ikke modtaget instruktion fra transportvirksomheden forud for arbejdets påbegyndelse. Truckføreren oplyste selv, at det var sædvanligt, at han ikke modtog instruktion ifm. den slags opgaver, eftersom han var uddannet lastbilchauffør og truckfører, og opgaven var af sædvanlig karakter. Han oplyste også, at han næppe havde udført opgaven anderledes, selvom han havde modtaget instruktion om arbejdsopgavens udførelse.


Bøde til virksomheden for uagtsom handling

Uanset fandt først byretten og sidenhen landsretten, at transportvirksomheden havde handlet uagtsomt ved ikke at instruere om arbejdsopgavens udførelse. Virksomheden burde have instrueret i udførelse af opgaven på en mere sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Transportvirksomheden fik således en bøde.
 

Njord Law Firms bemærkninger

Det er ren rutine at køre rundt med gaffeltrucks, el-palleløftere m.v. på lagrene, og man kan måske blive ”blind for”, om arbejdsopgaverne egentlig kunne udføres på en mere sikker måde. Faktisk tænker mange slet ikke over, hvor farligt deres arbejde kan være. Den omhandlede truckfører tænkte således ikke på, at han skulle indhente instruktion – og han mente heller ikke, at han ville havde ændret på den måde, han udførte opgaven på. Virksomheden havde ej heller forestillet sig, at det var nødvendigt at give en nærmere instruktion, netop fordi opgaven forekom rutinemæssig.

Transportvirksomheder bør altid være opmærksomme på, om arbejdsmetoder kan optimeres, så sikkerhedsrisikoen nedsættes - også for opgaver, som forekommer at være ren rutine.

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret på transportjuraen