Nyhed

Status: 25-timers parkeringsgrænse modtager kritik af EU-Kommissionen

Den nye 25-timers parkeringsgrænse for lastvognsparkering langs de danske motorveje trådte i kraft den 1. juli 2018. Som forudset har implementeringen af reglen dog ikke været uden problemer.

EU-Kommissionen har i en åbningsskrivelse, rettet mod den danske regering, anmodet om, at man afskaffer 25-timers reglen, som Kommissionen mener udgør en indirekte forskelsbehandling af EU-borgere i strid med EU-retten. Ifølge Kommissionen er det nemlig særligt de udenlandske chauffører, som bliver ramt af 25-timers reglen, idet de ikke i lighed med de danske chauffører har mulighed for at komme hjem, når de skal foretage længere hvil.

Reaktionerne på de nye P-regler er også allerede begyndt at vise sig blandt transportvirksomhederne. Eksempelvis har Blue Water Shipping valgt at indføre et separat parkeringstillæg på 3,5%  af fragtbeløbet, og andre transportvirksomheder er i gang med at undersøge, om de eventuelt kan finansiere eller tilbyde parkering for lastbilerne på egen grund.

Parkeringskontrol Nord meddelte i sidste uge, at man på grund af uklarhederne i forhold til EU-retten i kølvandet på Kommissionens åbningsskrivelse, ikke havde tænkt sig at udstede bøder for overtrædelser af 25-timers reglen. Dette fik dog efterfølgende Transportministeren til at melde ud, at regeringen fortsat holder fast i, at de nye danske parkeringsregler står ved magt. Parkeringskontrol Nord har nu genoptaget kontrollen.

Regeringen har frist til at komme med modsvar til Kommissionens åbningsskrivelse inden den 19. september 2018. Uanset hvad resultatet bliver, må det dog forventes, at en endelig afgørelse fra EU har lange udsigter.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?