Europa-Kommissionen har lyttet til branchen: Trailere og sættevogne skal ikke hjem hver 8. uge

Nyhed

EU-Kommissionen har nu opdateret sin foreløbige vejledning om fortolkningen af den del af Vejpakken, der relaterer sig til køretøjernes returkørsel. Kommissionen har lyttet til den skepsis, der har været i branchen og ændret vejledningen, så trailerne ikke skal hjem hver 8. uge.

trailere og sættevogne

I juni 2022 kunne vi skrive om, at EU-Kommissionen havde offentliggjort en vejledning om markedsreglerne, der blev indført som led i implementeringen af vejpakken. I EU-Kommissionens foreløbige vejledning fra den 7. juni 2022, havde man lagt op til, at reglen, om at køretøjet skal hjem til det operationelle center i etableringsstaten seneste hver 8. uge, også ville komme til at gælde for trailere og sættevogne.

Vores tidligere nyhed finder du her: Europa-Kommissionen: 8-ugersreglen gælder formentlig også for trailere og sættevogne.

Af den opdaterede vejledning – der nu er endelig – kan det udledes, at EU-Kommissionen har valgt at lytte til kritikken fra branchen. Kommissionens fortolkning af, at reglen ligeledes gælder for sættevogne og trailere, er således udgået af Kommissionens vejledning.

Den opdaterede (endelige) vejledning kommer i kølvandet på, at den danske transportminister, Trine Bramsen (S), i august gik imod EU-Kommissionen, da hun meddelte, at Danmark ikke vil sende både trailere og sættevogne retur til hjemlandet hver 8. uge.

njord law firms bemærkninger

Det er godt for branchen – og ikke mindst for klimaet – at EU-Kommissionen har ændret sin indledningsvise opfattelse af 8-ugersreglen. Det må antages, at det nu i videst muligt omfang kan undgås, at lastbilerne skal fragte deres tomme trailere og sættevogne hjem hver 8. uge for blot at vende rundt og køre tilbage til udgangspunktet.

Hensigten med 8-ugersreglen, der er at bremse særligt den billigere arbejdskrafts kørsel i medlemslande med højere omkostningsniveau, kan sikres tilstrækkeligt ved blot at angå køretøjet, uden at sættevogne og trailere ligeledes skal hjem hver 8. uge.

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret på transportjuraen