Nyhed

Nyt tiltag mod skrald i havet

EU har vedtaget et nyt direktiv, der har til formål at mindske skibes incitament til at smide skrald i havet for at undgå skraldeafgifter. Direktivet er et led i en større strategi fra EU imod plastikforurening.


Nyt skraldeafgiftssystem

Med direktivet bliver der indført et nyt skraldeafgiftssystem: Skibe skal betale en afgift, når de kommer i havn uanset, om skibet afleverer skrald og lastrester eller ej. Hensigten er, at dette skal virke som et incitament til at komme af med skrald, når man anløber en havn i stedet for at smide det i havet. Efter de tidligere regler betalte skibene kun for den mængde affald, de skulle af med, hvilket kunne få mange til at smide affaldet i havet i stedet for at aflevere og betale.

Desuden vil EU sikre tilstrækkelige faciliteter til at modtage skraldet, så det bliver nemt og hurtigt for skibene at komme af med affaldet i havnene.


Global plan for plastikaffald

På et mere globalt plan arbejdes der også på at bekæmpe skrald i verdenshavene. I starten af maj indgik 180 lande en stor aftale, der har til formål at mindske plastik i havene. Aftalen indebærer en tilføjelse til Basel-konventionen fra 1992, der regulerer transport af farligt affald over landegrænser. De eksporterende lande får nu større ansvar for det plastikaffald, de eksporterer. De lande, hvortil svært genanvendeligt plastik eksporteres, vil i fremtiden skulle godkende sådan eksport.


Kontakt os, hvis du vil vide mere

NJORD er specialister indenfor sø- og transportret samt international handel. Du er velkommen til at kontakte vores advokater, hvis du vil vide mere om de nye regler og disses betydning.

Du kan holde dig opdateret og få den nyeste viden om transportjura ved at følge os på LinkedIn, samt skrive dig op til vores nyhedsbrev.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?