Nyhed

Ny hjælpepakke på vej til en hårdt presset rejsebranche

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget besluttet at forbedre hjælpepakken til rejsebranchen i en aftale om flere initiativer for at hjælpe rejsebranchen gennem coronakrisen.

Ny hjælpepakke på vej til en hårdt presset rejsebranche
Øget tilskud til Rejsegarantifonden

Folketinget vedtog den 26. marts 2020 en lovændring af Rejsegarantifondsloven samt en statsgaranti på 1,5 milliarder kr. til Rejsegarantifonden til dækning af refusion af aflyste eller afbestilte pakkerejser. I henhold til loven skal lånet tilbagebetales ved formueopbyggende bidrag fra fondens registrerede medlemmer.

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget den 12. maj 2020 indgået en ny aftale om flere initiativer for at hjælpe rejsebranchen igennem coronakrisen. Aftaleparterne er blevet enige om at styrke Rejsegarantifonden med yderligere 725 millioner.

Et statstilskud på 600 millioner kroner skal hjælpe med at dække størstedelen af de træk på statsgarantien for pakkerejser med afrejse fra og med den 13. marts 2020 til og med den 13. april 2020, hvor statsgarantien skulle tilbagebetales ved den kollektive tilbagebetalingsmodel.

De resterende 125 millioner kroner skal gå til en styrkelse af fondskassen for pakkerejser i Rejsegarantifonden, så der fortsat vil være dækning under Rejsegarantifonden i tilfælde af konkurs hos rejseudbydere.

Ændret tilbagebetalingsmodel

Tilbagebetalingsmodellen ændres, så den gøres individuel. Rejseudbyderen vil således selv skulle tilbagebetale prisen for de aflyste eller afbestilte pakkerejser med afrejse efter den 14. april 2020 og frem til og med den 10. maj 2020.

Dækning til ekstraordinære meromkostninger

Derudover vil rejseudbyderen kunne få dækket de ekstraordinære meromkostninger, som rejseudbyderne har haft til afbrudte rejser, herunder nødvendige ombookninger af fly til hjemtransport og refusion af tabte feriedage til den rejsende. Rejseudbyderen hæfter ligeledes individuelt for træk på statsgarantien for dækning af ekstraordinære meromkostninger forbundet med afbrudte rejser med afrejse fra og med den 14. april 2020 til og med den 10. maj 2020.

Forholdet mellem forsikringsselskabet og Rejsegarantifonden skal præciseres

Forholdet mellem rejseudbyderens forsikringsselskab og Rejsegarantifonden præciseres således, at hvis rejseudbyderen har tegnet en udvidet ansvarsforsikring, som dækker i ekstraordinære situationer, skal forsikringsselskabet dække i sådanne situationer. Rejsegarantifonden vil dog i første omgang refundere rejseudbyderen og dermed indtræde i dennes krav mod forsikringsselskabet, hvis forsikringsdækningen først udbetales ved årets udgang.

Midlertidig udstedelse af vouchers

I henhold til EU-direktivet om pakkerejser skal rejseudbyderen refundere prisen for pakkerejsen til den rejsende inden for 14 dage, hvis pakkerejsen blev aflyst eller afbestilt på grund af ekstraordinære omstændigheder som COVID-19 pandemien.

På grund af de ekstraordinære omstændigheder vil aftaleparterne i Regeringen søge opbakning i EU til en midlertidig og obligatorisk voucher-ordning, der skal gælde for samtlige medlemsstater. I stedet for at refundere prisen for pakkerejsen, skal rejseudbyderen udstede en voucher til den rejsende. Voucheren skal være gyldig i 18 måneder. Hvis voucheren ikke er blevet benyttet inden for 18 måneder, vil værdien heraf automatisk blive udbetalt til den rejsende. Den rejsende skal dog kunne kræve værdien tilbagebetalt allerede efter 12 måneder. Rejsegarantifonden vil skulle dække værdien af voucheren i tilfælde af rejseudbyderens konkurs.

Hvornår træder det i kraft?

Der vil nu blive stillet et ændringsforslag til lovforslaget af 28. april 2020. Derudover kræver tilskuddet til Rejsegarantifonden statsstøttegodkendelse. Det er derfor ikke til at sige, hvornår det bliver endeligt vedtaget ved lov.

NJORD er specialister indenfor sø- og transportret, herunder pakkerejser og flyforsinkelse. Du er velkommen til at kontakte vores advokater, hvis du vil vide mere om flysager eller anden transportjura.

Du kan holde dig opdateret ved at følge os på LinkedIn samt skrive dig op til vores nyhedsbrev på vores hjemmeside.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?