Nyhed

Ny amerikansk lovregel om container demurrage og container detention i lyset af COVID-19

Den 18. maj 2020 trådte ny container demurrage og container detention lovgivning i kraft i USA. Formålet med den nye lovgivning er at forhindre, at eksport- og importvirksomheder bliver mødt med urimelige container demurrage/detention gebyrer, samtidig med at hensynene bag container demurrage/detention varetages. Reglen trådte i kraft midt i COVID-19 pandemien, som i sig selv giver anledning til særlige logistiske udfordringer, der kan medføre en øget risiko for, at eksport- og importvirksomheder løber ind i store container demurrage regninger. 

container demurrage/detention gebyrer
Den nye amerikanske lovgivning om container demurrage og container detention

Den nye lovgivning, der er trådt i kraft findes under § 545.4 i Code of Federal Regulations i kapitel 46 under overskriften ”Interpretation of Shipping Act of 1984 – Unjust and unreasonable practices”.

Formålet med lovbestemmelsen er af Federal Maritime Commission (”FMC”) beskrevet i lovforarbejderne som følger: 

”[to] promote fluidity in the U.S. freight delivery system by ensuring that demurrage and detention serve their purpose of incentivizing cargo and equipment velocity, and […] mitigate confusion, reduce and streamline disputes, and enhance competition and innovation in business operations and policies."

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår det også, at en særlig hensigt med bestemmelsen er at forhindre urimelige opkrævninger af container demurrage og container detention. Mere konkret indeholder reglen en række af de forhold, som typisk vil blive inddraget i en vurdering af rimeligheden af gebyrer fra rederiet. Dette vedrører eksempelvis, om der er givet besked fra rederiet til vareinteressen om, at deres last er klar til afhentning fra terminalen, om der er tale om uklar sprogbrug omkring demurrage og detention gebyrerne, størrelsen af gebyret, der opkræves. Af forarbejderne fremgår det også, at yderligere forhold end dem, der beskrives i forarbejderne, kan spille ind, når det skal vurderes om en opkrævning af container demurrage/detention er rimelig. 

Container demurrage og container detention under COVID-19

Container demurrage og container detention skal tilskynde hurtig transport af cargo og til, at vareinteressen hurtigt tilbageleverer de lejede containere til rederierne. COVID-19 har sænket det flow, der normalt er i virksomheders supply chain, herunder som følge af minimerede åbningstider i havnene, tomme sejladser, lockdowns, restriktioner m.v. Dette har bevirket, at containere har befundet sig længere tid i havnene, end det ellers ville have været tilfældet. Selvom nogle rederier i perioder under COVID-19 har givet afkald på at opkræve container demurrage og detention fra vareinteressen, må det forventes, at der i kølevandet på COVID-19, vil opstå tvister om container demurrage og container detention regninger. 

Indtil der kommer et mere normalt flow i havnene igen, er det vigtigt, at man som virksomhed har ekstra fokus på at minimere tiden, ens gods befinder sig i containere i havnenes container yards/terminaler. I nogle tilfælde vil det være anbefalelsesværdigt, at gods udtages af containeren og opbevares på et lager, og den lejede container tilbageleveres, således at man som virksomhed undgår at skulle betale container demurrage for den (lange) periode ens gods har været strandet i en lejet container i en containerterminal.

NJORD Law Firms bemærkninger

Det bliver interessant at se, om flere lande vil indføre lovgivning vedrørende container demurrage og container detention i stil med lovgivningen, der nu er trådt i kraft i USA. Lignende lovgivning kunne hjælpe med at afklare nogle af de uklarheder, der findes på netop området for container demurrage og container detention i dansk ret. Det bliver ligeledes interessant at se, hvordan de amerikanske domstole vil anvende reglen. Det er muligt, at tvister som følge af COVID-19 vil give domstolene lejlighed hertil. 

NJORD Law Firm vil følge udviklingen tæt. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til container demurrage/detantion, så er du velkommen til at kontakte os. 

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?