Nyhed

Ny retspraksis for Danmarks fortolkning af Cabotagereglerne har set dagens lys

Vestre Landsret har for nylig afsagt en dom, der bekræfter en ny praksis for Danmarks fortolkning af reglerne i Cabotageforordningen (EU-Forordningen 1072/2009) omkring transport af tomme lasteenheder i forbindelse med udførsel af cabotagekørsel. Den nye praksis kommer som et resultat af en årelang strid omkring Danmarks fortolkning af Cabotageforordningen, der sidste år medførte, at EU-Kommissionen præciserede, hvordan reglerne skal fortolkes, hvilket medførte, at Færdselsstyrelsen nødtvungent ændrede Cabotagevejledningen.

Se vores tidligere nyhed her

Sagens omdrejningspunkt

Sagen fra Vestre Landsret drejede sig om en tjekkisk transportvirksomhed, der blev tiltalt for to forhold for ulovlig cabotage i forbindelse med en transport mellem den 23. december 2020 og den 6. januar 2021. Transportvirksomhedens danske moderselskab blev ligeledes tiltalt for samme forhold efter reglerne i straffeloven om medvirken.

Det første forhold drejede sig om den tjekkiske transportvirksomheds transport af en tom trailer fra Padborg til en kunde i Holstebro den 6. januar. Traileren, der var tom, blev henstillet hos kunden i Holstebro med henblik på kundens senere oplastning.

Det andet forhold drejede sig om selvsamme køretøj fra den tjekkiske transportvirksomhed, der samme dag kørte en anden fyldt trailer fra kunden i Holstebro til distribution i Tyskland via Padborg. 

Da køretøjet var kørt tomt ind i Danmark den 23. december, og der var gået mere end tre dage, før køretøjet den 6. januar 2021 trak en tomme trailer fra Padborg til Holstebro for herefter at trække en fyldt trailer, der ventede i Holstebro til Padborg, var det anklagemyndighedens opfattelse, at der var foretaget to ulovlige cabotageture - én fra Padborg til Holstebro og én fra Holstebro til Padborg. I modsætning til byretten i Kolding fandt Vestre Landsret imidlertid ikke, at der var tale om cabotagekørsel, for så vidt angik det første forhold – turen fra Padborg til Holstebro med en tom trailer.

Under henvisning til Færdselsstyrelsens opdaterede Cabotagevejledning og bemærkninger fra EU-Kommissionen fandt Vestre Landsret nemlig, at det første forhold udgjorde en accessorisk del af den efterfølgende kørsel fra Holstebro, og at denne kørsel derfor ikke skulle anses som en selvstændig cabotagekørsel ud fra den betragtning, at transporten af den tomme trailer ikke var omfattet af et fragtbrev, og at det havde karakter af en praktisk foranstaltning, at traileren blev henstillet tom hos kunden.

For det andet forhold fandt Vestre Landsret, at turen fra Holstebro til Tyskland via Padborg udgjorde cabotagekørsel, da chaufføren, der blev stoppet af politiet undervejs, ikke var i besiddelse af dokumentation for, at bestemmelsesstedet var Tyskland. Derimod fremgik det af en instruks tilsendt chaufføren på sms, at denne skulle køre til Padborg.

 

NJORD Law Firms bemærkninger

Vestre Landsrets afgørelse omkring det første forhold ændrer på den tidligere praksis for transport af tomme lasteenheder og vidner derfor om, at Denmark har taget EU-kommissionens præcisering af, hvordan cabotagereglerne skal fortolkes til efterretning – også hos domstolene.  

Det fremgår af dommens præmisser, at retten har lagt vægt på EU-kommissionens bemærkninger til fortolkningen af artikel 8 i Cabotageforordningen, ligesom der er henvist til Færdselsstyrelsens Cabotagevejledning, hvoraf det bl.a. fremgår at:

Transport af tomme containere, tomme sættevogne og returemballage (paller, blomstrebure eller lignende), der udgør en integreret del af en fragtaftale og/eller sker som et accessorium til en forudgående eller efterfølgende cabotagekørsel, tæller ikke som en selvstændig cabotagekørsel, men knyttes i stedet til en cabotagekørsel.

Som repræsentant for mange transportvirksomheder ser NJORD Law Firm med tilfredshed på Vestre Landsrets afgørelse, da den er med til at skabe klarhed over, hvorvidt kørsel med tomme lasteenheder udgør selvstændig cabotagekørsel i Danmark. Afgørelsen kan også få betydning for mange transportvirksomheder, der førhen har måttet tilrettelægge kørsel på en omkostningskrævende måde for ikke at få store bøder for ulovlig cabotagekørsel.

NJORD Law Firm følger udviklingen på transportområdet tæt. Hvis du er interesseret i at høre nærmere om dommen, er du velkommen til at kontakte en af vores eksperter.

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret på transportjuraen