Nyhed

Jernbanetransport: En gylden middelløsning

Området for jernbanetransport mellem Asien og Europa har de seneste år oplevet stor vækst som en gylden middelløsning for vareejere: Jernbanetransport er billigere end transport med fly og væsentligt hurtigere end transport med skib. Transportformen er derfor essentiel, hvis godset skal hurtigt frem uden, at dette bliver for omkostningstungt. 

Hvad skal du være opmærksom på?

Med den store udvikling på området følger dog også juridiske udfordringer. Antallet af landegrænser og toldgrænser der krydses under transporten, gør at jernbanetransport stadig kræver langt mere papirarbejde end f.eks. ved søtransport. Da jernbanetransport ofte vælges på grund af de tidsmæssige aspekter, er det desuden vigtigt som f.eks. vareejer at have reguleret spørgsmålet om forsinkelse og have afklaret hvilket regelsæt, der regulerer forholdet mellem parterne i aftalen.

En yderligere komplikation er, at international jernbanetransport mellem Asien og Europa reguleres af to forskellige konventioner: CIM-konventionen som finder anvendelse i Vesteuropa, Nord Afrika og Mellemøsten, og SMGS-konventionen, som finder anvendelse i Østeuropa og Asien. Konventionerne regulerer f.eks. spørgsmålet om forsinkelse forskelligt.

Hvis parterne har indgået en aftale om udførelse af international jernbanetransport, skal eventuelt aftalevilkår mellem parterne (NSAB 2015 e.l.), respektere de beskyttelsespræceptive regler i konventionerne. Hvis der derimod er indgået en multimodal transportaftale, så er det kun parternes aftalevilkår der gælder – dog vil netværksklausulen i NSAB 2015 her kunne pege på konventionerne, så de også gælder for transportaftalen.

Skal du i gang med jernbanetransport?

NJORD er specialister inden for sø- og transportret og følger udviklingen af jernbanetransporten fra Asien til Europa. Kontakt vores advokater for juridisk rådgivning, hvis du vil vide mere om jernbanetransport eller andre transportforbindelser.

Vi holder dig opdateret

Du kan holde dig opdateret ved at følge os på LinkedIn, samt skrive dig op til vores nyhedsbrev på vores hjemmeside.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?