Nyhed

Nye regler om køre- og hviletider er netop trådt i kraft

Vejpakken blev vedtaget i juli måned, og den første del – de nye køre- og hviletidsregler - træder i kraft den 20. august 2020. Samtidig har Færdselsstyrelsen sendt et udkast til en ny bekendtgørelse i høring, der bl.a. vil fastsætte nogle rammer for transportvirksomhedernes opbevaring af dokumentation i lyset af de nye regler.

Nye regler om køre- og hviletider er netop trådt i kraft

Ny beregning af det ugentlige hvil

Den første del af Vejpakken, som træder i kraft, er de nye køre- og hviletidsregler. Den nye regulering medfører en ændring i beregningen af det regulære og reducerede ugentlige hvil.

De ugentlige hviletider vil blive beregnet efter en fire ugers referenceperiode. Inden for fire uger har en chauffør som udgangspunkt mulighed for at afholde ét reduceret hvil på mindst 24 timer. Det reducerede hvil skal dog kompenseres i forlængelse af et andet hvil, og dette forlængede hvil skal afholdes senest inden udløbet af referenceperiodens tredje uge.

En international chauffør, som kører uden for sin bopælsstat eller transportvirksomhedens etableringsstat, vil fremover kunne afholde to på hinanden følgende reducerede hvil, hvis chaufføren samtidig inden for den fire ugers referenceperiode afholder to regulære ugentlige hvil. De reducerede ugentlige hvil, som chaufføren har afholdt i uge ét og to, skal dog kompenseres i forbindelse med det første af de efterfølgende regulære ugentlige hvil.

Husk at chaufførerne skal vende ”hjem"

I overensstemmelse med EU-Domstoles praksis er det med vejpakken fastslået, at regulære ugentlige hvil, og andre hvil på over 45 timer, ikke kan afholdes i køretøjet. Som noget nyt, vil det derudover blive pålagt transportvirksomhederne, at chaufførerne minimum hver fjerde uge returnerer til deres bopælsstat eller til arbejdsgiverens operationelle center i etableringsstaten med henblik på at afholde et regulært ugentligt hvil. For så vidt angår internationale chauffører, der har afholdt to reducerede ugentlige hvil, skal chaufførerne retur senest før afholdelsen af det tredje og forlængede ugentlige hvil i referenceperioden.

Pligt til opbevaring af dokumentation

Det fremgår, af Færdselsstyrelsens udkast til den nye ændringsbekendtgørelse, at transportvirksomhederne vil blive pålagt at opbevare registreringer i takografen i et år fra registreringen. Derudover er der lagt op til, at transportvirksomhedernes dokumentation for egnet indkvartering af chauffører også skal opbevares i et år, og at denne dokumentation skal udleveres til Færdselsstyrelsen efter anmodning.

Færdselsstyrelsens ændringsbekendtgørelse er sendt i høring den 7. august 2020 og forventes at træde i kraft den 1. oktober 2020.

Kontakt os for rådgivning

Hvis du har spørgsmål til de nye regler om køre- og hviletid, er du velkommen til at kontakte NJORD Law Firms transportteam. Vi har stor ekspertise inden for al form for regulering af vejtransportbranchen og kan rådgive om, hvordan man sikrer, at man er compliant med de nye regler.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?