Nyhed

Smart contracts i shipping

Indenfor shipping og international handel er der en række interessante projekter i gang, hvoraf to måske er særligt interessante.

Voltron er grundlæggende en blockchain baseret remburs, der på mange måder fungerer som traditionel remburs. Det giver mulighed for bedre transparens og højere hastigheder. Det er et smart initiativ fra bankerne, der netop udgør den mellemmand, som teknologien principielt kan erstatte. Den første transaktion i Voltron blev gennemført i maj 2018, og Voltron har sidenhen fået selskab af flere platforme, der forsøger at løse samme udfordring i international handel med blockchain-teknologi.

Danske Blockshipping er højt specialiseret med fokus på at skabe en markedsplads for udveksling af containerydelser. Modsat Voltron er mellemmanden her erstattet af en platform. Der kan handles på platformen i USD og gennemføres omgående transaktioner over landegrænser uden medvirken af banker. På mange måder ser dette projekt ud til at være mere egnet til at opfylde nogle af de løfter, som blockchain teknologien indebærer. Iht. seneste opgørelse har de dog kun genereret 1/10 af den kapital, som var hensigten med deres ICO, der udløb i december 2018.

Generelt er et blockchain projekts succes anhængig af, at det vinder generelt indpas - og det vinder ikke generelt indpas, medmindre det er en succes. Der er en skaleringshurdle, som ikke kan overvindes ved blot at have en god idé. I markedet er der fortsat plads til de løsninger, der både kan afskaffe den betroede tredjemand og løse skaleringsproblematikken. Det kræver, at der tænkes ud af boksen og ikke mindst i nye samarbejder. Hvem siger, at det er bankerne, der skal levere handelsløsningerne eller transportsektoren, der skal opfinde det blockchain-baserede-fragtbrev?

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?