Nyhed

Regeringen sætter fokus på svovlkontrol

De nye globale svovlkrav træder i kraft den 1. januar 2020. Med disse skærpes kravene til svovlindholdet i skibenes brændstof. I forbindelse hermed har den danske regering valgt at afsætte 12 mio. kr. til svovlkontrol i Danmark. De skærpede svovlkrav og svovlkontrollen er en del af en større tendens i transportsektoren, hvor der sættes større fokus på miljøkrav.

Regeringen sætter fokus på svovlkontrol
Nye svovlkrav til brændstof

FN´s Søfartsorganisation IMO besluttede i 2016 at skærpe kravene til svovlindholdet i skibes brændstof. Det betyder, at skibe fremover kun må anvende brændstof, som indeholder maksimalt 0,5 % svovl. Tidligere var der et loft på 3,5 % svovl i brændstof. For skibe som sejler i Nordsøen og Østersøen er svovlindholdet begrænset til 0,1 %.

Lavsvovlolie er omtrent dobbelt så dyrt som det traditionelle brændstof med højere svovlindhold, og der er derfor en meget stor besparelse at hente for rederier, der måtte vælge ikke at overholde reglerne, hvilket kan skabe en ubalance i forhold til de rederier, der rent faktisk retter ind efter de nye regler. Derfor er det helt afgørende, at de nye regler følges op med et effektivt, ensartet og globalt håndhævelsessystem.

Dansk kontrol

På EU-plan har man forpligtet alle medlemslandene til årligt at kontrollere 10 % af alle skibe, der anløber medlemslandenes havne.

I Danmark har man som et af de første lande i verden gjort brug af såkaldte ’sniffere’, der kan opsnuse, hvis skibe snyder med brændstoffet. Overvågning ved brug af sniffere sker blandt andet ved Storebæltsbroen og på nogle af de store skibsruter gennem danske farvande, hvor snifferne er installeret på en drone, der kan følge skibene. Hvis ’sniffer’-målingerne viser, at et skib bruger ulovligt brændstof, underrettes myndighederne i den næste havn for at stoppe skibet. Udover ’sniffer’-målingerne tages der også olieprøver i flere havne.

12 mio. kr. afsat til svovlkontrol

For at styrke kontrollen med de skibe, der sejler gennem de danske farvande, har den danske regering valgt at sikre en fireårig finansiering på 12 mio. kr. til svovlkontrol. Regeringen har netop også fremsat et lovforslag, som gør det muligt at offentliggøre navnene på de rederier, som ikke lever op til svovlkravene.

På trods af den øgede fokus på kontrol af svovlkravene er det endnu uvist, hvordan sanktioneringen af overtrædelserne af disse kommer til at foregå.

Tendensen til strengere miljøkrav kan også spores på andre områder af transportsektoren. EU-kommissionen har således netop foreslået, at der indføres C02-standarder for lastbiler, som skal sikre, at den gennemsnitlige CO2-udledning i 2025 er 15 % lavere end i 2019.

Det nye globale svovlkrav for skibe træder i kraft den 1. januar 2020.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?