Nyhed

Ny retspraksis: Forældelse under DHAB 2007

Sø- og Handelsretten afsagde den 11. maj 2018 dom i en sag mellem en stor vindmølleproducent og en stevedorevirksomhed, som i oktober 2012 foretog aflæsning og stakning af to vindmøllevinger på havneterminalen i Esbjerg. Under stevedorens håndtering af vingerne medførte en voldsom vind, at vingerne væltede og blev totalskadede.

Stevedorens håndtering af opgaven var blevet bestilt af et speditionsfirma, og der forelå ikke nogen skriftlig aftale mellem stevedoren og vindmølleproducenten, som kun ved enkelte lejligheder tidligere havde indgået aftaler direkte med hinanden. Under sagen kom det dog frem, at vindmølleproducenten havde kontaktet stevedoren og oplyst om antallet af vinger samt tidspunkt for leveringen. Idet vindmølleproducenten herefter leverede vingerne på stevedorens terminalområde, kom Sø- og Handelsretten frem til, at producenten ved sine handlinger havde accepteret et tilbud fra stevedoren om, at denne ville udføre aflæsning og stakning vindmøllevingerne.

Spørgsmålet var herefter, om Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser (DHAB) 2007 var vedtaget i aftaleforholdet mellem vindmølleproducenten og stevedoren, selvom der ikke var indgået nogen skriftlig aftale herom. Sø- og Handelsretten konstaterede, at DHAB 2007 er så almindeligt anvendt ved udførelsen stevedoreopgaver i danske havne, at vindmølleproducenten som professionel aktør måtte have været klar over, at betingelserne også uden videre ville finde anvendelse for de opgaver, som den pågældende stevedore udførte på havnen i Esbjerg. Sø- og Handelsretten bemærkede i den forbindelse, at DHAB 2007 måtte anses for at finde anvendelse, med mindre andet var udtrykkeligt aftalt.

Vindmølleproducentens erstatningskrav var derfor forældet under den særlige korte forældelsesfrist på 10 måneder i Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser (DHAB) 2007.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?