Nyhed

Ny vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne offentliggjort

Den 21. maj 2022 trådte nye regler om kontrollen af arbejdstidsbestemmelserne i kraft. I den forbindelse blev der den 23. maj 2022 offentliggjort en vejledning om kontrollen på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Vejledningen var udarbejdet af Færdselsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet. Færdselsstyrelsen har – igen i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet – udarbejdet 2. udgave af vejledningen, som bl.a. medfører en forlænget overgangsperiode.

parkeret lastbil

VEJLEDNING OM KONTROL AF ARBEJDSTIDSBESTEMMELSERNE

I den nye udgave af vejledningen, som blev offentliggjort den 27. juni 2022, præciseres det på baggrund af vejtransportbranchens bemærkninger bl.a., hvordan kontrollen med arbejdstidsbestemmelserne udføres.

Det fremgår af vejledningen, at Færdselsstyrelsen foretager virksomhedskontrollen ved indkaldelse af data og/eller diagramark fra de virksomheder, der udtages til kontrol. Ved denne kontrol tjekkes det, at reglerne om gennemsnitlig og maksimal ugentlig arbejdstid, pauser og natarbejde overholdes.

Det præciseres også, at politiet foretager vejkontrollen ved rutinemæssige eller målrettede standsninger af køretøjer, hvor der kun foretages kontrol med, at reglerne om pauser overholdes.

Derudover beskrives bødeloftet ved overtrædelse af arbejdstidsbestemmelserne, ligesom der er indsat eksempler på, hvordan arbejdstiden beregnes.

I forbindelse med offentliggørelsen af den nye vejledning blev overgangsperioden endvidere forlænget. Dette medfører, at Færdselsstyrelsens og politiets kontrol af arbejdstidsbestemmelserne vil være en vejledende kontrol i en overgangsperiode på 6 måneder gældende fra den 21. maj 2022 til den 21. november 2022.

Færdselsstyrelsens nyhed herom samt vejledningen om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne kan findes her.

KONTAKT OS FOR RÅDGIVNING

Hvis du har spørgsmål til arbejdstidsbestemmelserne og kontrollen hermed, er du velkommen til at kontakte NJORD Law Firms transportteam. Vi har stor ekspertise inden for al form for regulering af vejtransportbranchen og kan rådgive om, hvordan man sikrer, at man overholder reglerne.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?