Nyhed

Generaladvokaten: Tysk motorvejsafgift er ikke i strid med EU-retten

Tyskland indførte i 2015 en såkaldt infrastruktur afgift, som både tyske og andre EU-bilister skal betale for kørsel på de tyske veje. Afgiften skal dække nogle af de ganske betydelige udgifter, som Tyskland har til vedligehold af især motorvejene, som i høj grad tjener som transit færdselsåre gennem EU. I forbindelse med indførelsen af afgiften justerede den tyske regering også den afgift, som tyske bilister skal betale for at have bil, således at de tyske bilisters udgift til den nye infrastrukturafgift i et vist omfang blev neutraliseret.

Østrig har i et indlæg til EU-Domstolen gjort gældende, at den samlede virkning af dette leder til, at kun udenlandske bilister belastes af ’infrastrukturafgiften’, hvilket medfører indirekte forskelsbehandling på baggrund af nationalitet. Generaladvokaten kom i starten af februar med et forslag til afgørelse af, hvorvidt denne afgift er i strid med EU-retten.

Generaladvokaten vurderer i sit forslag til afgørelse af sagen, at afgiften ikke er diskriminerende. Som begrundelse herfor påpeger Generaladvokaten, at de tyske og udenlandske bilister stilles lige i forhold til selve infrastrukturafgiften. De tyske og øvrige EU-bilisters skatteforhold vil/skal EU ikke sammenholde. Det faktum, at infrastrukturafgiften bliver neutraliseret i forhold til de tyske bilister, ændrer ikke på Generaladvokatens opfattelse.

Den danske regering deler Tysklands og Generaladvokatens holdning i sagen.

Problemstillingen kunne sammenholdes med den danske 25 timers parkeringsregel, som modtog kritik af EU-Kommissionen, som i en åbningsskrivelse anmodede Danmark om at afskaffe 25-timers reglen, som Kommissionen mener udgør en indirekte forskelsbehandling af EU-borgere i strid med EU-retten. Kommissionen mener i denne sag, at særligt de udenlandske chauffører bliver ramt af 25-timers reglen, da de ikke i lighed med de danske chauffører har mulighed for at komme hjem, når de skal foretage deres længere hvil. Danmark har på sin side argumenteret, at det ikke er de danske skatteydere, der skal betale for overnatningssteder langs motorvejene – det skal branchen selv finde en løsning på.

NJORD Law Firm holder sig opdateret og afventer den endelige afgørelse fra EU-Domstolen.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?