Nyhed

EU-Domstolen frifinder Danmark i sag om 25-timersreglen

I 2018 indførte Danmark en regel, som begrænsede den maksimale parkeringstid på offentlige rastepladser langs motorvejene i Danmark til 25 timer. Da reglen primært påvirker udenlandske transportvirksomheder, har det siden været omdiskuteret, om reglen har været i overensstemmelse med EU-reglerne. EU-Domstolen har i sin nye dom frifundet Danmark, og reglen er derfor ikke i strid med EU-retten.

I april 2018 skrev vi sidste gang om en 25-timers parkeringsgrænse på danske rastepladser. Denne nyhed kan du læse her: Ny 25 timers parkeringsgrænse på danske rastepladser.

Men nu, fem år senere, er der kommet en afgørelse fra EU-Domstolen, der endeligt har taget stilling til reglens lovlighed.

Den kontroversielle 25-timersregel har skabt udfordringer inden for international vejtransport til og fra Danmark, særligt for udenlandske transportvirksomheder. Kritikken mod reglen har drejet sig om dens påvirkning af chaufførernes evne til at overholde den obligatoriske ugentlige hviletid på 45 timer eller en reduceret hviletid på 24-45 i træk, som krævet af reglerne om køre- og hviletid.

Selvom EU-Domstolen har bemærket, at 25-timersreglen potentielt kan påvirke udenlandske transportvirksomheders mulighed for cabotagekørsel i Danmark på grund af reglerne om køre- og hviletid, er Danmark alligevel blev frifundet af Domstolen.

Grunden til, at Danmark er blevet frifundet, skal ifølge EU-Domstolen findes i, at de udenlandske transportvirksomheders mulighed for parkering i Danmark ikke kun begrænser sig til de offentlige rastepladser langs motorvejsnettet i Danmark.

Med andre ord har man ikke kunnet udelukke, at den parkeringskapacitet, som stilles til rådighed af den private sektor, er tilstrækkelig til at dække det transportbehov, der er i Danmark. Af denne grund var der ifølge EU-Domstolen ikke konkrete beviser for, at 25-timerreglen rent faktisk i praksis forhindrede udenlandske transportvirksomheder i at foretage cabotagekørsel.

Hos NJORD Law Firm følger vi udviklingen i EU tæt og holder dig opdateret, når der sker noget nyt. Abonnér på vores nyhedsbrev, og følg os på LinkedIn for at holde dig opdateret på alle relevante transportnyheder.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?