Nyhed

Nye regler om særtransport sendt i høring

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om særtransport i høring. Fristen for høringssvar var den 3. maj 2019.

En præcisering af reglerne har været efterlyst siden foråret 2018, hvor politiet ændrede deres fortolkning af disse. Dette har skabt en usikkerhed, som forslaget til den nye bekendtgørelse har til formål at rette op på. Usikkerheden har blandt andet drejet sig om muligheden for at transportere flere stykker bredt gods samtidigt, transport af brede armeringsnet som tilladelsesfri transport samt hvornår bredt gods skal transporteres skråtstillet.

I Færdselsstyrelsens udkast fastlægges blandt andet krav for transport af vandret liggende bredt udeleligt gods. Derudover åbner forslaget op for transport af brede armeringsnet som tilladelsesfri særtransport.

Færdselsstyrelsen foreslår, at de nye regler træder i kraft den 1. juli 2019. Indtil da køres efter de regler, der gjaldt forud for politiets praksisændring i foråret 2018.

NJORD er specialister indenfor sø- og transportret. Du er velkommen til at kontakte vores advokater, hvis du vil vide mere om reglerne for særtransport eller anden transportjura.

Du kan holde dig opdateret ved at følge os på LinkedIn, samt skrive dig op til vores nyhedsbrev på vores hjemmeside.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?