Nyhed

EU-dom: Passageres ret til godtgørelse ved omdirigering til anden lufthavn

En luftfartspassager havde ikke krav på fast kompensation efter forordning nr. 261/2004 artikel 7, stk. 1., selvom luftfartsselskabet omdirigerede flyet og landede i Berlin Schönefeld lufthavn i stedet for Berlin Tegel lufthavn. EU-Domstolen fandt imidlertid, at luftfartsselskabet på eget initiativ skulle tilbyde passageren at afholde omkostninger i forbindelse med transfer til den oprindeligt planlagte lufthavn – eller til et andet nærtliggende bestemmelsessted efter aftale med passageren.

 eu-dom: passageres ret til godtgørelse ved omdirigering til anden lufthavn


Sagens omdrejningspunkt

Sagen, der er anlagt ved de Østrigske domstole, angår et spørgsmål om erstatning for gener som følge af omdirigering af et fly til en anden lufthavn end den oprindeligt planlagte, med en beliggenhed i samme geografiske område.

Passageren gjorde krav på en fast kompensation på EUR 250 for omlægningen af sin flyvning mellem Wien i Østrig til Berlin i Tyskland. Flyet fra Wien mod Berlin skulle oprindelig lande i Berlin Tegel lufthavn, men endte i stedet med at lande i Berlin Schönefeld lufthavn med en forsinkelse på 58 minutter til følge. Luftfartsselskabet tilbød ikke passageren transfer fra erstatningslufthavnen (Berlin Schönefeld) og til den oprindeligt planlagte lufthavn (Berlin Tegel).

Luftfartsselskabet mente ikke, at omlægningen af ruten fra Berlin Tegel lufthavn til Berlin Schönefeld lufthavn berettigede passageren til den faste kompensation, der kan være på hhv. EUR 250, 400 og 600 alt afhængig af rutens distance. Samtidig anførte luftfartsselskabet, at passageren havde nået sit endelige bestemmelsessted med en forsinkelse på blot 58 minutter, og at omlægningen – og dermed forsinkelsen – skyldtes betydelige vejrproblemer, dvs. usædvanlige omstændigheder, der dermed ikke berettigede til kompensation jf. forordning 261/2004 artikel 5, stk. 3
 

EU-Domstolens afgørelse

Domstolen blev i sagen forelagt en række præjudicielle spørgsmål angående fortolkningen af forordning nr. 261/2004. Domstolen fandt, at omlægning af en flyafgang til en anden lufthavn der betjener samme by, byområde eller region, som den oprindeligt planlagte lufthavn, som udgangspunkt ikke giver en passager ret til kompensation. I forbindelse med vurderingen af om en lufthavn opererer inden for samme by, byområde eller region påpegede Domstolen, at det afgørende for denne bedømmelse er, at erstatningslufthavnen er i umiddelbar nærhed af den oprindeligt planlagte lufthavns territorium.

Det skal dog bemærkes, at passageren vil have ret til kompensation, dersom passageren når frem til sit endelige bestemmelsessted tre timer eller mere efter det ankomsttidspunkt, der oprindelig er fastsat af luftfartsselskabet. Fastsættelsen af selve forsinkelsestiden sker når passageren ankommer til det endelige bestemmelsessted (dvs. enten den oprindelige lufthavn, eller et andet nærtliggende sted efter aftale med luftfartsselskabet).


Passageren har krav på godtgørelse

Desuagtet fandt Domstolen frem til, at passageren ikke havde krav på fast kompensation efter forordning nr. 261/2004 artikel 7, stk. 1, men at passageren imidlertid har ret til godtgørelse af de omkostninger, som passageren har afholdt, og som må anses for værende nødvendige, passende og rimelige i lyset af den enkelte sags faktiske omstændigheder.

Domstolen påpegede samtidigt, at luftfartsselskabet på eget initiativ skal tilbyde passagererne betaling af omkostninger ved transfer fra den anden lufthavn og til den oprindeligt planlagte.


Kontakt

NJORD er specialister indenfor sø- og transportret, herunder pakkerejser og flyforsinkelse. Du er velkommen til at kontakte vores advokater, hvis du vil vide mere om flysager eller anden transportjura.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?