Nyhed

Ophugning af offshore installationer

Reguleringen vedrørende ophugning af offshore installationer er kompliceret. Det gælder for såvel offshore aktiviteterne som aktiviteterne på land. Sidstnævnte illustreres af forvirringen omkring de to rigge i Frederikshavn:

Når man ser på kapaciteten i havnene omkring Nordsøen, er der god grund til at antage, at en del platforme, rigge mv. fra fx Norge vil blive fragtet til Danmark til ophugning, hvor der også er gode muligheder for genanvendelse og bortskaffelse.

For ophugningsvirksomheder gælder for det første, at der vil være tale om listevirksomheder, som skal godkendes – typisk af kommunen – inden virksomheden må påbegyndes. Henset til graden af specialisering inden for dette område, kan det være en svær opgave, hvorfor virksomheden, der skal godkendes, bør afsætte god tid til det, ligesom specialkompetencer bør inddrages. Derudover skal en sådan virksomhed, hvis den vil foretage ophugning af skibe – en del offshore faciliteter er juridisk set skibe – optages på den europæiske liste over skibsophuggere, hvilket kræver en separat ansøgning.

For offshore arbejderne er de juridiske rammer endnu mere komplicerede og involverer tillige Energistyrelsen.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?