Nyhed

Varebiler – noget nyt i lovforslaget?

Det ventede lovforslag om ændring af godskørselsloven blev torsdag den 26. april fremsat af transportordførerne fra S, DF, SF og EL. Det følger af lovforslaget, at godskørselsloven fremadrettet også skal gælde for varebiler. Forslaget kommer på baggrund af et beslutningsforslag, som blev vedtaget af et flertal uden om regeringen i 2016. Lovforslaget har således været længe undervejs, hvilket blandt andet skyldes, at beslutningsforslaget har været igennem det særligt nedsatte varebilsudvalg.

Indholdet af det fremsatte lovforslag ligner nogenlunde det udkast, som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet sendte i høring den 9. februar 2018. Læs mere i vores tidligere brief: "Godskørselsloven - snart også for varebiler".

En væsentlig forskel i det fremsatte forslag er imidlertid, at ikrafttrædelsen af lovens bestemmelser ikke kommer til at være afhængig af Transport-, Bygnings- og Boligministerens beslutning. Det ser således ud til, at regeringen ikke får lov til at udskyde reglerne på mere eller mindre ubestemt tid, ligesom det indtil videre har været tilfældet for ændringerne i sanktionssystemet for køre- og hviletidsovertrædelser i færdselsloven.

Hvis det netop fremsatte lovforslag vedtages, træder de nye regler for varebiler i godskørselsloven i kraft den 1. januar 2019.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?