27.01.2020

Sø- og transportret

Sø- og transportrets årsrapport 2019

I årsrapporten opsummerer vi igen i år de juridiske trends, der har haft størst fokus i transportbranchen i 2019, ligesom vi ser på de trends, som, vi mener, vil få betydning i 2020.

Læs blandt andet om Vejpakken, der har fyldt meget i både 2018 og 2019, og som utvivlsomt vil vende op og ned på international vejtransport og hele logistikkæden. Du kan også læse om offshore vind - et segment, der er i stor vækst.

Seneste nyheder

Nye ændringer i sundhedslovens regler om videregivelse inden for forskning

Folketinget har vedtaget lovforslag L35, der forbedrer rammerne for sundhedsforskning og skal styrke borgeres tryghed og tillid til sundhedsforskning. Der kommer blandt andet til at ske ændringer af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven. Loven trådte i kraft 1. januar 2020, bortset fra visse dele, som først træder i kraft den 1. juli 2020.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu