27.01.2020

Sø- og transportret

Sø- og transportrets årsrapport 2019

I årsrapporten opsummerer vi igen i år de juridiske trends, der har haft størst fokus i transportbranchen i 2019, ligesom vi ser på de trends, som, vi mener, vil få betydning i 2020.

Læs blandt andet om Vejpakken, der har fyldt meget i både 2018 og 2019, og som utvivlsomt vil vende op og ned på international vejtransport og hele logistikkæden. Du kan også læse om offshore vind - et segment, der er i stor vækst.

Seneste nyheder

Ændring af 15%-reglen for familieoverdragelser mindsker økonomisk fordel

Skatteministeriet lægger op til en væsentlig ændring af den såkaldte 15%-regel ved familieoverdragelser. Forældre vil således kunne overdrage fast ejendom til deres børn til +/- 20% af den seneste offentlige ejendomsvurdering efter den 1. juli 2020.  Ændringen betyder, at man fremover får en mindre økonomisk fordel ved familieoverdragelser, da det forventes, at ejendomsvurderingerne vil stige mærkbart.

EDPB har udstedt nye retningslinjer om samtykke

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) udstedte nye retningslinjer om samtykke den 4. maj 2020, som erstatter de ældre retningslinjer fra 2018, så de stemmer overens med databeskyttelsesforordningens (GDPR) bestemmelser. EDPB’s nye retningslinjer har ikke medført væsentlige ændringer, men er flere steder blevet præciseret og uddybet - der er blandt andet blevet tilføjet retningslinjer om samtykkekravet i relation til cookie-walls.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu